Welkom bij Save@work - een campagne voor energiebesparing in overheidskantoren

Contactgegevens

Arbeid & Milieu vzw
Tweekerkenstraat 47
1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 325 35 01
BTW nummer: BE 0434 032 240
info(at)a-m.be

Doel en gebruik van de website

Alle informatie op deze website is van algemene aard. U mag deze informatie niet als een juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. De informatie wordt aangeleverd door het Save@work consortium (hierna genoemd “het projectteam”). Het projectteam streeft er naar om de informatie up-to-date en correct te houden, maar biedt geen garanties van welke aard dan ook (expliciet of impliciet) over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten, of gerelateerde afbeeldingen op de website. Alle vertrouwen dat u in deze informatie legt is steeds op eigen verantwoordelijkheid.
In geen geval kan het projectteam aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van verlies of schade, direct of indirect, veroorzaakt op om het even welke manier of voor om het even welke reden door uw gebruik van informatie en materiaal voorzien op de website. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem.
Er wordt alles aan gedaan om de website actueel en vlot in gebruik te houden. Het projectteam kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen. Het projectteam draagt niet de verantwoordelijkheid en zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld indien de website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen die buiten onze controle liggen. Alle aanbiedingen zijn niet-bindend en zonder verplichting. Delen van de pagina's of de complete publicatie inclusief alle aanbiedingen en informatie kunnen worden uitgebreid, veranderd of gedeeltelijk of geheel verwijderd worden door de auteur zonder dit vooraf aan te kondigen. Als u informatie op deze website ziet waarvan u denkt dat die gecorrigeerd of bijgewerkt moet worden, vragen we u om contact op te nemen met ons zodat wij kunnen proberen om het probleem te verhelpen.
De inhoud van de bijdrages aan de blog blijft volledig onder de verantwoordelijkheid van de auteur. Het projectteam is niet verantwoordelijk dat de informatie volledig, juist, nauwkeurig of actueel is. Als u denkt dat een blog beledigend is, kan u het projectteam vragen om de bijdrage te verwijderen. Deze procedure is gratis.
De informatie op deze website komt niet noodzakelijk overeen met het standpunt van de Europese Commissie (EC).

Verwijzingen en links
Het projectteam is niet verantwoordelijk voor de inhoud waarnaar gelinkt of verwezen wordt van op zijn pagina's - tenzij hij volledige kennis van de illegale inhoud heeft en in staat is om de bezoekers van zijn site te verhinderen om die gelinkte pagina's te bekijken. Als er schade ontstaat door het gebruik van de informatie die er gepresenteerd wordt, is alleen de auteur van de respectievelijke pagina's aansprakelijk, niet degene die naar deze pagina's verwijst. Verder is de auteur niet aansprakelijk voor posts of berichten die op zijn pagina gepubliceerd worden door gebruikers van discussieforums, gastenboeken of mailinglijsten.
Via deze website vindt u links naar andere websites die niet onder de controle van het projectteam vallen. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die websites. De opname van de links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling noch dat het projectteam achter de standpunten van die websites staat.

Google Analytics & cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst van Google Inc. ("Google") die statistieken van een website verzameld. Google Analytics maakt gebruik van "cookies": tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer. De cookies sturen bij ieder bezoek informatie terug naar de website en doen uw bezoek aan de site sneller en efficiënter verlopen.
De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verstuurd en opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteiten voor te stellen aan website-beheerders en om andere website-activiteiten en internet-gerelateerde diensten aan te bieden. Google mag deze informatie doorgeven aan derden, indien de wetgeving dit vereist of als derden de informatie namens Google gebruiken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens van Google.
U kunt de installatie van cookies voorkomen door de instellingen van uw browser aan te passen; maar als u dat doet, zult u niet van alle mogelijkheden van deze website gebruik kunnen maken. Door het gebruik van deze website, gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens door Google op de wijze zoals hierboven en voor de bovengenoemde doelen beschreven. Na elke sessie worden de cookies automatisch verwijderd.


Gegevensverzameling en -bescherming

Providers zijn verplicht om hun contactgegevens op de disclaimer van de website te publiceren. Het is verboden om gebruik te maken van deze contactgegevens door derden met als doel om ongewenste reclame of andere commerciële informatie te verspreiden. De beheerders van deze website behouden zich het recht om juridische maatregelen te treffen indien dit contact gebruikt wordt voor het verzenden van ongevraagde commerciële informatie (bv. spam mails).

Verzameling en verwerking van gegevens

--> Welke gegevens verzamelen we en waarom?
Niet-persoonlijke identificatiegegevens die we automatisch ontvangen bij het gebruik van onze diensten. Om de werking van onze website te controleren en het gebruik van onze diensten te meten worden bepaalde gegevens verzameld in serverlogbestanden. Deze gegevens omvatten apparaatgebeurtenissen, zoals technische foutmeldingen, browsertype, browsertaal, browserversie, uw IP-adres, de URL van eerder bezochte pagina en de URL van de bezochte pagina, en het tijdstip van het bezoek.
Gegevens die u manueel aan ons levert. Om het energieverbruik te beheren (in de online tool) en voor de werking van de Green clicks worden persoonlijke informatie en informatie over de deelnemende gebouwen opgevraagd. Enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van onze diensten zijn verplicht in te vullen tijdens deze registratieprocedure. Concreet gaat het over volgende informatie die wordt verzameld en opgeslagen:

1) Voor gebouwen
- Op de registratiepagina: naam, voornaam, gebruikersnaam, e-mailadres, wachtwoord en optioneel een profiel foto.
- Via de databank van het gebouw: het adres van het gebouw en het e-mailadres van de teamleider.
- Eigenschappen van het gebouw: energieverbruik, m², aantal werknemers, openingsuren, vermelding van verbouwingen die plaatsvonden.

2) Voor individuen (Green Clicks):
- Op de registratiepagina: naam, voornaam, gebruikersnaam, email adres, paswoord en optioneel een profiel foto
- In deze tool worden via registratieformulieren en vragenlijsten gegevens verzameld over het individuele energiegedrag.


We registreren en gebruiken deze persoonlijke informatie en informatie over de gebouwen:
- om uw registratie en wachtwoord te bevestigen en indien nodig om u een nieuw wachtwoord te bezorgen indien u uw wachtwoord bent vergeten;
- voor de organisatie van de Save@work wedstrijd en bijhorende website (met inbegrip van het verstrekken van informatie en de evaluatie van de campagne);
- om statistieken te maken over het aantal deelnemers aan de wedstrijd, de mogelijkheden van energiebesparing en de effectieve energiebesparing in de gebouwen, uitgedrukt in %, kWh, en bespaarde CO2-uitstoot;
- om de deelnemers op de hoogte te houden van andere initiatieven van de andere projectpartners;
- voor de technische administratie van onze website.


--> Hoe gebruiken we gegevens die we verzamelen?
De niet-persoonlijke identificatiegegevens die we automatisch ontvangen worden niet gekoppeld aan specifieke individuen en er wordt geen koppeling gemaakt van deze gegevens met andere gegevensbronnen.
De persoonlijke gegevens (zoals naam, (e-mail)adres, gegevens over het gebouw of het energiegedrag) worden altijd op vrijwillige basis gegeven. De gegevens worden elektronisch opgeslagen (in de online tools en zijn exporteerbaar naar MS Excel). De gegevens worden beschermd door wachtwoorden. Elke projectpartner heeft zijn eigen wachtwoord.
Deelnemers behouden op ieder moment toegang tot hun persoonlijke gegevens en kunnen dit zelf aanpassen op de website door gebruik te maken van hun persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.

--> Bescherming van de verzamelde gegevens
We wijzen er op dat een volledig veilige gegevensuitwisseling via het internet (vb. e-mailverkeer) niet bestaat. Een volledige beveiliging van uw persoonlijke gegevens tegen niet-geautoriseerde derden is onmogelijk.
Het projectteam neemt echter wel de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om het misbruik van persoonlijke gegevens door derden te voorkomen en om de servergegevens te beschermen.
Het projectteam biedt de volgende garanties:
- Persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt om te voorzien in de gevraagde informatie of de gewenste online dienst. De verwerking van persoonsgegevens is beperkt tot deze doelstellingen. De gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
- De projecteam-medewerkers die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden worden doorgegeven.
U hebt altijd en geheel gratis toegang tot uw persoonlijke gegevens en kunt de juistheid ervan controleren. U hebt de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te laten corrigeren. Neem hiervoor contact op met de nationale projectpartner.
- Het projectteam neemtde best mogelijke veiligheidsmaatregelen om misbruik van persoonlijke gegevens door derden te voorkomen. Voor de servers waar de online tools op staan zijn veiligheidsmaatregelen gedefinieerd.
- Het projectteam deelt noch verkoopt persoonlijk identificeerbare informatie aan derden, tenzij we verplicht zijn door de wet of door een gerechtelijk bevel.
- Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor marketing doeleinden. Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt in het kader van de Save@work wedstrijd en campagne, om de energiebesparing te verbeteren en voor de opmaak van interne statistieken. Deze statistieken zijn gebaseerd op anonieme gegevens en worden steeds globaal weergegevens. De nationale gegevens worden op nationaal niveau beheerd door de nationale projectpartner.

Copyright

Het projectteam heeft niet de bedoeling om auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor de publicaties of, indien dit niet mogelijk is, het auteursrecht te vermelden op het respectievelijke object. Problemen met auteursrechtelijk beschermde inhoud op deze site dient u onmiddellijk door te geven aan info@saveatwork.be.
Het auteursrecht voor elk materiaal op deze website is beschermd.
U kunt de informatie op deze website gebruiken voor privé-gebruik. Een bredere verspreiding, duplicatie of gebruik van de informatie (teksten, afbeeldingen, diagrammen, geluiden…) in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van het projectteam en nadrukkelijke vermelding van de projectnaam Save@work.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer is onderdeel van de internetpublicatie die hierboven werd genoemd. Indien delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere onderdelen hierdoor onaangetast.

Icons / Images

Meeting People Vector op www.saveatwork.be zijn ontworpen door Freepik en gewijzigd.
Nationale vlaggen zijn onder het copyright van: http://all-free-download.com/free-vector/download/eu_signs_and_symbols_03_vector_160426.html

Deze website maakt gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën.

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord